Dynamics Center

TARIEVEN VOOR KIDS & JUNIOR CLUB : 3j. - 25j. : SCHOOLJAAR 2020 - 2021


INSCHRIJVING :

Kind was vorig schooljaar reeds lid van Dynamics dan hoef je enkel de betaling uit te voeren. 

Kind was vorig schooljaar géén lid van Dynamics dan stuur je een mail naar dynamicscenter@telenet.be met volgende gegevens van het in te schrijven kind : naam+voornaam+geboortedatum EN GSMnr.+mailadres van één vd ouders EN voer je de betaling uit zoals hieronder aangegeven.

- Bij inschrijving vanaf 2de gezinslid : korting van € 10 per inschrijving

BETALING : 

Via overschrijving op rekeningnummer BE36 2200 3169 4481 van Dynamics center.  Mededeling : naam van het in te schrijven kind + gekozen les(sen)  (bv. DM3 en AM4/5 of BO 2).  Het nieuwe lidkaartje ontvang je de eerste les van september 2020. 

Contante betaling kan aan de balie in het centrum na telefonisch contact met Nadine 0475/599.805. 

!! Indien je meerdere kinderen wil inschrijven graag een aparte overschrijving/betaling per kind !!

Kleuterdans (45 min.) : € 120/schooljaar 

1 uur per week : € 140/schooljaar 

2 uur per week : € 240/schooljaar 

3 uur en meer per week : € 340/schooljaar 

Terugbetaling ziekenfonds (éénmalig per jaar) van een bepaald bedrag van ongeveer € 15 is mogelijk indien je een sportformulier van je mutualiteit binnenbrengt; jij vult het document grotendeels in en geeft het af. Wij ondertekenen het.  Jij komt het terug ophalen, geeft het af op je mutualiteit en ontvangt het bedrag.TARIEVEN GROEPSLESSEN VOLWASSENEN en STUDENTEN +14j. : SEIZOEN 2020 - 2021TARIEVEN : 

Er zijn 2 verschillende abonnementen en hieronder vind je de totaaltarieven met verzekering en administratie inbegrepen.

Abonnement 
voor het volgen van 1 welbepaalde vaste les per week voor een volledig schooljaar tem 30/06/2021 : € 230

Abonnement voor het volgen van 2 of meer lessen naar keuze per week  voor een volledig schooljaar tem 30/06/2021: € 345

KORTINGEN: verschillende kortingen mogelijk en deze kunnen gecumuleerd worden

  • Leden van het voorbije seizoen (2019 - 2020) krijgen bij inschrijving een LEDENKORTING VAN 10% met code LEDENKORTING2021. Dit wordt geverifieerd vooraleer je kan overgaan tot betaling.
  • Studenten krijgen 10% korting op bovenstaande tarieven met de code STUDENT. Dit wordt ook geverifieerd vooraleer je kan overgaan tot betaling.
  • Extra Gezinslid: schrijf je meerdere leden van je gezin (wonende op hetzelfde adres) in dan krijg je € 10 korting vanaf het 2de gezinslid.  Dit wordt eveneens geverifieerd vooraleer je kan overgaan tot betaling.

PROEFLES
Er zijn gratis proeflessen voor alle volwassenen en studenten op 1, 2 en 3 september 2020. 

Nadien kan iedereen een proefles volgen aan € 10.  Dit is slechts 1x per les toegestaan, nadien enkel toegang met een abonnement. De proefles wordt contant betaalt voor de les en na het invullen van een infofiche!

WORKSHOPS
De workouts en workshops zijn meestal gratis voor alle leden met een ALL-IN abonnement. Leden met een abonnement voor 1 welbepaalde les betalen € 5 en niet-leden betalen € 10.

TERUGBETALING ZIEKENFONDS (éénmalig per jaar) van een bepaald bedrag van ongeveer € 15 is mogelijk via een sportformulier voor je mutualiteit ;  dit kan je rechtstreeks uit het LEDENBEHEER programma printen, wij ondertekenen het en jij geeft het binnen bij je mutualiteit en ontvangt het bedrag.