Dynamics Center

Musical en Dance & More kampjes in juli en augustus

MUSICAL LESSEN voor kids & juniors vanaf 13 september 2022Musical is onze nieuwste afdeling! Tijdens deze lessen, die je 1x per week kan volgen en die telkens 1,5u duren, krijg je steeds een combinatie van 2 of 3 aspecten van een musicalopleiding nl. zang - drama - dans - implementatie van deze 3 aspecten in één musicalnummer. 

Momenteel hebben we 2 groepen voorzien:
Musical A  basisniveau     DINSDAG 17u30 - 19u
Musical B  na selectie       DINSDAG 19u - 20u30

Het spreekt wel voor zich dat de groepen alleen van start gaan bij voldoende inschrijvingen.
Mocht u online inschrijven voor een les die niet opgestart wordt vanuit Dynamics uit, dan krijgt u uiteraard uw geld integraal terug. 

LESGEVER
De opleiding MUSICAL wordt gegeven door Céline Koeckelenbergh. 
Céline is afgestudeerd als lerares lager onderwijs. Daarna ging ze musical studeren in Tilburg aan de MusicAllFactory. Zij speelt inmiddels reeds 5 jaar mee in de musicals van Event-team vzw. 


TARIEVEN Kids & Junior Club 2019-2020: De totaalprijzen hieronder zijn tarieven voor een volledig schooljaar ; het lidgeld  (= verzekering en administratie) zit dus mee inbegrepen. 

INSCHRIJVING :
Kind is reeds lid van Dynamics dan hoef je enkel de betaling uit te voeren. 
Kind is nog géén lid van Dynamics dan stuur je een mail met volgende gegevens van het in te schrijven kind naar dynamicscenter@telenet.be : 
naam + voornaam + geboortedatum 
EN GSMnr.+ mailadres van één vd ouders 
EN voer je de betaling uit zoals hieronder aangegeven.

BETALING : 
Via overschrijving op rekeningnummer BE36 2200 3169 4481 van Dynamics center. 
Mededeling : naam van het in te schrijven kind + gekozen les(sen)  (bv. MUS A of MUS B).  
Het nieuwe lidkaartje ontvang je de eerste les van september 2019. 
Contante betaling kan net voor de eerste les in september. 
!! Indien je meerdere kinderen wil inschrijven graag een aparte overschrijving per kind !!
1,5 uur per week  :              € 190/schooljaar